Проектиране на сгради и съоръжения
Проектирането на сгради се състои от изготвяне на пълна проектна документация на инвестиционния проект по всички части от пълноправни проектанти необходим за изясняване на инвестиционните намерения, за одобряване на проектната документация и за издаване на разрешение за строеж.
Проектирането се извършва в две фази - идеен и технически проект.
Проектирането е възможно след представяне на следните изходни данни от страна на инвеститора (собственика на имота): скица - виза за проектиране съгласно ЗУТ, издадена от главния архитект или цветно копие от одобрен ПУП; актуална скица от АГКК; комбинирана скица за пълно или частично съответствие; геодезическо заснемане (в цифров вид); геоложко проучване и доклад; изходни данни от местното ВиК дружество за захранване на бъдещия обект с вода и канал; договор с електроразпределително дружество за предоставяне на електрозахранване на бъдещия обект; точка на присъединяване с газопреносната или топлопреносната мрежа, ако ще е необходимо.

 0888 736  793   planetarch@abv.bg


МЕНЮ

Начало
За нас
Актуално
ЧЗВ
Контакти
УСЛУГИ

3D Визуализация
Геодезически заснемания
Реконструкции
Преустройства
Промяна на предназначение
Реализирани проекти
Жилищни
Обществени
Схеми за поставяне
Устройствени планове
Проекти за продажба
Къщи
Многофамилни жилищни сгради
Сгради за обществено обслужване
Други
КОНТАКТИ С НАС

Адрес: гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 15а
Телефон: 0888 736  793
Email: planetarch@abv.bg
            i.yorgakiev@gmail.com© 2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни