Изработване на ПУП
Подробният устройствен план се изработва с цел да се урегулират поземлените имоти, улиците, кварталите, да се определи предназначението на имота/имотите и допустимото застрояване в него/тях. Плановете се изготвят върху подложка от действащата кадастрална карта, кадастрален план, специализирана карта или КВС.
Подробните устройствени планове биват няколко вида:
•    План за регулация и застрояване (ПРЗ)
•    План за застрояване
•    План за регулация
•    Работен устройствен план
•    Парцеларни планове в неурбанизирани територии за съоръжения на техническата инфраструктура.

 0888 736  793   planetarch@abv.bg


МЕНЮ

Начало
За нас
Актуално
ЧЗВ
Контакти
УСЛУГИ

3D Визуализация
Геодезически заснемания
Реконструкции
Преустройства
Промяна на предназначение
Реализирани проекти
Жилищни
Обществени
Схеми за поставяне
Устройствени планове
Проекти за продажба
Къщи
Многофамилни жилищни сгради
Сгради за обществено обслужване
Други
КОНТАКТИ С НАС

Адрес: гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 15а
Телефон: 0888 736  793
Email: planetarch@abv.bg
            i.yorgakiev@gmail.com© 2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни