Изготвяне на проекти за делба
Поради различни факти, между две и повече лица може да възникне съсобственост върху един и същ поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда.

Прекратяването на тази съсобственост може да стане чрез делба на имота.

Делбата има за цел да създаде отделни права върху реално определени, отделни недвижими имоти.

Поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда могат да бъдат разделени и без да има наличие на съсобственост между тях.

Изготвя се проект съгласно желанията на собственика при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

 0888 736  793   planetarch@abv.bg


МЕНЮ

Начало
За нас
Актуално
ЧЗВ
Контакти
УСЛУГИ

3D Визуализация
Геодезически заснемания
Реконструкции
Преустройства
Промяна на предназначение
Реализирани проекти
Жилищни
Обществени
Схеми за поставяне
Устройствени планове
Проекти за продажба
Къщи
Многофамилни жилищни сгради
Сгради за обществено обслужване
Други
КОНТАКТИ С НАС

Адрес: гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров 15а
Телефон: 0888 736  793
Email: planetarch@abv.bg
            i.yorgakiev@gmail.com© 2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни